Thông tin Công ty

Thông tin Công ty

 • Tên công ty bằng tiếng Việt: Công ty Cổ phần Hcosface
 • Tên công ty bằng tiếng Anh: Công ty Cổ phần Hcosface 
 • Tên giao dịch: Hcosface 
 • Tên viết tắt: Hcosface 
 • Ngày thành lập: 18/12/2012 
 • Mã số doanh nghiệp: 0312 088 761 
 • Mã số DUNS: 555 664 667 
 • Ngành nghề kinh doanh: Lập trình phần mềm và ứng dụng 
 • Địa chỉ đăng ký: Số 63 Lam Sơn, Phường 2, Quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh 
 • Trung tâm Phát triển ứng dụng và workshop: Tầng 1, số 14/23, đường số 53, phường 14, quận Gò Vấp, Tp. Hồ Chí Minh 
 • Số điện thoại: (028) 2266 5522 / (028) 2266 5533 
 • Website: www.hcosface.com 
 • Email: info@hcosface.com

Tin tức