Tầm nhìn và Sứ mệnh

Tầm nhìn và Sứ mệnh

TẦM NHÌN 

  • HCOSFACE nỗ lực trở thành một công ty công nghệ hàng đầu Việt Nam và khu vực. 

 

SỨ MỆNH 

  • Cung cấp dịch vụ và giải pháp trong lĩnh vực công nghệ giúp doanh nghiệp quản trị nguồn lực hiệu quả, thúc đẩy tăng trưởng và đạt được sự phát triển bền vững.  
  • Kết nối cộng đồng người dùng nhằm đem lại thành công trong công việc và hạnh phúc trong cuộc sống.  

Tin tức