Mydostore phiên bản 0.7 (Android) và 1.39 (iOS)

Mydostore phiên bản 0.7 (Android) và 1.39 (iOS)

Phiên bản mới nhất của Mydostore trên Android và iOS đã bổ sung tính năng Contact List, Thi online và đính kèm biên bản họp.

Vào ngày 16/08/2019 Mydostore đã được cập nhật phiên bản mới trên cả 2 hệ điều hành Android và iOS. Có gì đáng chú ý trên phiên bản này?

 • Tính năng Quản lý thông tin người liên hệ (Contact List)

 • Giúp nhân sự bộ phận Kinh doanh cập nhật thông tin Khách hàng mới một cách nhanh chóng và tiện lợi mà không cần phải truy cập vào hệ thống.

 • Chức năng

  _ Thêm thông tin người liên hệ mới hoặc cập nhật thông tin người liên hệ đã có. Đặc biệt là chức năng chụp hình namecard của Khách hàng và lưu trữ trên hệ thống.

  _ Tìm kiếm thông tin người liên hệ đã có trên hệ thống.

  _ Hiển thị danh sách người liên hệ theo dữ liệu khai báo của từng người dùng.

 • Tính năng làm bài thi online 

 • Nhận đề thi và làm bài thi online.

 • Riêng đối với phần thi trắc nghiệm có thể xem kết qua ngay sau khi nộp bài.

Ngoài ra tính năng Quản lý lịch họp và sự kiện trên Mydostore còn được bổ sung chức năng kết thúc cuộc họp bằng cách đính kèm biên bản họp có sẵn hoặc chụp hình trực tiếp bằng camera điện thoại. Như vậy với tính năng này người dùng có thể tạo và kết thúc cuộc họp vô cùng tiện lợi cho dù đang làm việc từ đâu.

Cập nhật phiên bản mới và trải nghiệm ngay những tính năng trên của Mydostore:

Dịch vụ của chúng tôi