Chức năng

Quản lý đào tạo và kiểm tra trực tuyến

WeWeTEST

Quản lý hệ thống

Giúp Admin chính chia sẻ quyền quản trị hệ thống cho một hoặc một vài Admin phụ.

WeWeTEST

Quản lý danh mục dữ liệu

Giúp Người dùng khởi tạo dữ liệu đầu vào phục vụ cho việc khởi tạo đề thi và các hoạt động quản lý đào tạo.

WeWeTEST

Quản lý ngân hàng câu hỏi & đề thi

Khởi tạo dữ liệu ngân hàng câu hỏi và đề thi; gửi yêu cầu xét duyệt và xét duyệt theo đúng quy trình và quy định.

WeWeTEST

Quản lý kỳ thi và và lịch thi

Là tính năng giúp nhân sự được phân quyền thực hiện khởi tạo và quản lý kỳ thi và lịch thi.

WeWeTEST

Quản lý chấm thi và kết quả thi

Là tính năng giúp Người dùng thực hiện chấm thi và xem kết quả bài thi.

WeWeTEST

Báo cáo và thống kê

Là tính năng giúp người dùng thống kê và báo cáo tổng quan về kết quả của từng kỳ thi, lớp thi hoặc nhóm thi.

Bảng giá

Các gói dịch vụ của chúng tôi

Liên hệ với chúng tôi

Tư vấn & CSKH

Phạm Bá Thiên Triệu

trieupbt@hcosface.com

0932013236

Văn phòng làm việc

Tầng 4 Garden Gate, Số 8 Hoàng Minh Giám, Phường 9, Quận Phú Nhuận, Tp. HCM.

info@hcosface.com

(+84) 28 2266 5522

Chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?

Quý khách vui lòng đợi trong giây lát. Xin cảm ơn!