CHÍNH SÁCH BẢO MẬT THÔNG TIN

HCOSFACE.COM

 

Căn cứ Nghị định 52/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 5 năm 2013 về Thương mại điện tử của Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

Hcosface.com cam kết bảo mật thông tin cá nhân của Người sử dụng theo Chính sách bảo mật thông tin của Hcosface.com và theo quy định của pháp luật Việt Nam như sau:

I. Mục đích thu thập thông tin cá nhân

Hcosface.com thu thập, lưu trữ và xử lý thông tin của Người sử dụng cho quá trình cung cấp dịch vụ và cho những thông báo sau này. Hcosface.com không giới hạn thông tin cá nhân cung cấp: họ, tên, email, số điện thoại (di động/cố định), địa chỉ nơi ở (Chi tiết theo quận, huyện, tỉnh, quốc gia) và địa chỉ IP truy cập website.

Hcosface.com thu thập, lưu trữ, xử lý và quản lý thông tin của Người sử dụng nhằm nhận diện khách truy cập vào website và để cung cấp cho Người sử dụng các dịch vụ chăm sóc khách hàng của chúng tôi.

II. Phạm vi sử dụng thông tin cá nhân

Hcosface.com sử dụng thông tin cá nhân của Người sử dụng nhằm phục vụ quá trình trao đổi thông tin giữa Hcosface.com và Người sử dụng, giữa các bên có nhu cầu giao dịch dựa trên các thông tin được Người sử dụng đăng tải trên Hcosface.com, cụ thể như sau:

 1. Hcosface.com sử dụng các thông tin cá nhân của Người sử dụng để Quản trị viên liên hệ với Người sử dụng nhằm xác thực thông tin cá nhân hoặc thực hiện các chính sách chăm sóc, quảng cáo, khuyến mại, đánh giá và cải thiện chất lượng dịch vụ của Hcosface.com đối với Người sử dụng.
 2. Hcosface.com sử dụng các thông tin cá nhân của Người sử dụng để cung cấp cho các Cơ quan có thẩm quyền trong trường hợp Người sử dụng vi phạm các điều cấm của pháp luật thực hiện trên phần mềm Hcosface.com.

Hcosface.com chỉ xác thực số điện thoại và/hoặc địa chỉ thư điện tử (email) do Người sử dụng cung cấp. Các thông tin cá nhân khác do Người sử dụng cung cấp được Người sử dụng đảm bảo rằng các thông tin này là chính xác, được cập nhật đầy đủ và liên tục trước và sau khi Người sử dụng cung cấp thông tin cá nhân cho Hcosface.com.

III. Thời gian lưu trữ thông tin

Thời gian lưu trữ thông tin cá nhân của Người sử dụng là vô thời hạn, trừ trường hợp khác theo quy định của pháp luật.

IV. Những cá nhân hoặc tổ chức có thể tiếp cận thông tin

Cá nhân, tổ chức có quyền tiếp cận tất cả thông tin cá nhân của Người sử dụng trên Hcosface.com:

 • Ban Quản trị Hcosface.com – Công ty Cổ phần Hcosface
 • Cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

V. Phương thức và công cụ để Người sử dụng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu, thông tin cá nhân trên Hcosface.com

Hệ thống lưu trữ thông tin của Hcosface.com được đặt trên lãnh thổ của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam theo quy định của pháp luật.

Người sử dụng có toàn quyền tiếp cận và chỉnh sửa, cập nhật các thông tin cá nhân của mình trên hệ thống lưu trữ thông tin của Hcosface.com thông qua việc đăng nhập vào hệ thống và thực hiện theo các hướng dẫn từ Hcosface.com.

Người sử dụng hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của thông tin được Hcosface.com yêu cầu cung cấp và/hoặc khi chỉnh sửa dữ liệu, thông tin cá nhân trên hệ thống lưu trữ.

Ban Quản trị Hcosface.com chỉ có quyền quản lý về mặt kỹ thuật và không có quyền chỉnh sửa, tác động đến các dữ liệu, thông tin cá nhân của Người sử dụng trên hệ thống lưu trữ.

VI. Xin phép thu thập thông tin cá nhân

Hcosface.com chỉ thực hiện thu thập các thông tin cá nhân khác khi có sự đồng ý từ Người sử dụng thông qua các thông báo hoặc tin nhắn được hiển thị công khai khi Người sử dụng truy cập hoặc tương tác với nền tảng của Hcosface.com, trừ các trường hợp sau đây:

 1. Hcosface.com thực hiện thu thập thông tin cá nhân đã công bố công khai trên Hcosface.com.
 2. Hcosface.com thực hiện thu thập thông tin cá nhân nhằm phục vụ giao kết hoặc thực hiện các Hợp đồng (nếu có phát sinh) giữa Hcosface.com và Người sử dụng.
 3. Hcosface.com thực hiện thu thập thông tin cá nhân để tính phí dịch vụ hay tiện ích mà Hcosface.com cung cấp và Người sử dụng đồng ý trả phí để sử dụng.

VII. Chia sẻ thông tin cá nhân với Bên thứ ba

Hcosface.com chỉ thực hiện chia sẻ thông tin cá nhân với Bên thứ ba khi có sự đồng ý từ Người sử dụng trong các trường hợp sau:

 1. Chia sẻ, tiết lộ, chuyển giao thông tin cho Bên thứ ba
 2. Sử dụng thông tin cá nhân của Người sử dụng để gửi quảng cáo, giới thiệu sản phẩm và các thông tin khác có tính thương mại.
 3. Bảo đảm an toàn, an ninh thông tin cá nhân

Hcosface.com cung cấp các đảm bảo an toàn, an ninh thông tin cá nhân mà Hcosface.com thu thập và lưu trữ một cách tối đa thông qua các biện pháp bảo vệ thông tin mà Hcosface.com áp dụng nhằm:

 1. Ngăn ngừa đánh cắp hoặc tiếp cận thông tin trái phép.
 2. Sử dụng thông tin trái phép.
 3. Thay đổi, phá hủy thông tin trái phép.
 4. Đảm bảo cạnh tranh lành mạnh giữa các Người sử dụng và tính hiệu quả của việc Người sử dụng đăng tin trên Hcosface.com.

Trường hợp có sự vi phạm hoặc phát sinh nguy cơ hệ thống của Hcosface.com bị tấn công, Hcosface.com sẽ liên hệ với Người sử dụng và Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền trong vòng 24 giờ (Hai mươi tư) kể từ khi phát sinh hoặc phát hiện ra sự vi phạm hoặc nguy cơ.

Trường hợp Người sử dụng có bất kỳ khiếu nại hoặc thắc mắc nào về an toàn, an ninh thông tin cá nhân của mình, Hcosface.com sẽ tiếp nhận và giải quyết khiếu nại theo quy định tại Điều IX. Khiếu nại.

VIII. Kiểm tra, cập nhật và điều chỉnh thông tin cá nhân

Người sử dụng có quyền yêu cầu Hcosface.com kiểm tra, cập nhật hoặc hủy bỏ thông tin tạm thời hoặc vĩnh viễn cá nhân của mình trên hệ thống của Hcosface.com.

Hcosface.com căn cứ trên yêu cầu của Người sử dụng để thực hiện việc kiểm tra, cập nhật hoặc hủy bỏ thông tin hoặc cung cấp công cụ cho Người sử dụng thực hiện kiểm tra, cập nhật, hủy bỏ thông tin cá nhân của mình.

IX. Khiếu nại

 1. Tiếp nhận khiếu nại

Trường hợp Người sử dụng có bất kỳ khiếu nại hay cần trợ giúp vấn đề nào liên quan đến thông tin cá nhân của Người sử dụng từ Hcosface.com, xin vui lòng liên hệ:

 • Trực tiếp liên hệ hoặc gửi khiếu nại đến:
  • Công ty Cổ phần Hcosface
  • Địa chỉ: Số 14/23 Đường số 53, Phường 14, Quận Gò Vấp, Tp.HCM
  • Điện thoại: 028 22665522
 • Gửi thư điện tử đến địa chỉ: info@hcosface.com

Người sử dụng phải gửi kèm các tài liệu, chứng từ chứng minh khiếu nại của mình đến Hcosface.com để phục vụ công tác giải quyết khiếu nại.

 1. Thời hạn giải quyết khiếu nại

Hcosface.com cam kết phản hồi về việc giải quyết khiếu nại trong vòng 3 (ba) ngày kể từ khi Hcosface.com tiếp nhận khiếu nại hay thắc mắc của Người sử dụng.

Việc giải quyết khiếu nại sẽ căn cứ vào nội dung của các quy định được Hcosface.com ban hành tại thời điểm xảy ra khiếu nại.

Chính sách bảo mật này có hiệu lực kể từ ngày 09 tháng 09 năm 2019.

 

BAN QUẢN TRỊ