Ứng dụng WeWeTEST tại CET

Kiểm tra trực tuyến trên thiết bị di động là một trong những tính năng vượt trội của WeWeTEST được CET áp dụng trong hoạt động dạy và học.

Ứng dụng Mydostore

MYdoStore là một ứng dụng hỗ trợ người dùng xử lý công việc, chia sẻ thông tin và hình ảnh ngay trên thiết bị di động mọi lúc mọi nơi.

Dịch vụ của chúng tôi